Projekt "Dračí lodě školám" - Pohár škol 2022

Rada mládeže dračích lodí (RMDL) je orgán sdružující sportovní kluby věnující se mládeži ve sportu dračích lodí. Pro rok 2022 připravila ve spolupráci s jednotlivými kluby projekt "Dračí lodě školám" s cílem představit tento sport žákům základních a středních škol. Krajské kolo závodů pro Zlínský kraj se uskutečnilo v Kroměříži 27.5.2022. Prvního ročníku se zúčastnilo 8 posádek v kategorii základní školy. Zvítězil tým "Sýpka" za ZŠ U Sýpek v Kroměříži.  

Celorepublikové finále se konalo 24.6.2022 na Brněnské přehradě. Zlínský kraj reprezentovaly 3 posádky postupující z krajského kola. Na finále se připravovaly v tréninkovém centru spolku KOTVY Kvasice. Nic neponechaly náhodě a do tréninku se vrhly s vervou. Musíme ocenit a vyzdvihnout velmi kladný přístup vedení ZŠ Komenského a ZŠ U Sýpek z Kroměříže a ZŠ Kvasice a poděkovat jim za skvělou spolupráci. V Brně nejlépe zúročili svou přípravu "CHLEBAŘI" ze ZŠ Komenského Kroměříž a stali se vítězi kategorie základní školy. Kategorii střední školy vyhrála posádka "SLOVAŇÁCKÝ VIKINGOVÉ" z Brna.

Vzhledem k tomu, že dračí lodě jsou u nás sportem poměrně mladým, bylo jedním z cílů projektu zvýšit o něm obecné povědomí a přivézt k němu nové zájemce z řad dětí a mládeže. Za KOTVY Kvasice můžeme říci, že tento cíl naplněn byl a do našeho týmu jsme přivítali hned několik nováčků.

Velmi oceňujeme snahu a práci klubů, které pracují s dračí mládeží a také členů Rady mládeže dračích lodí. Vidíme kus dobré odvedené práce a velký skok dopředu, co se práce s malými dračáky týká. Jen tak dále. Těšíme se na nová setkání ať už na soustředěních či při sportovním zápolení. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!