www.kotvykvasice.cz/pohar-skol-2023

Projekt "Dračí lodě školám" - Pohár škol 2023

Rada mládeže dračích lodí (RMDL) je orgán sdružující sportovní kluby věnující se mládeži ve sportu dračích lodí. Projekt "Dračí lodě školám" vznikl s cílem představit tento sport žákům základních a středních škol. Na projektu se podílejí kluby dračích lodí napříč celou Českou republikou. Pod jejich vedením proběhla krajská kola závodů. Vyvrcholením bylo celorepublikové finále, které se uskutečnilo v Brně 23.6.2023. 

Krajské kolo Poháru škol 2023 pro Zlínský kraj proběhlo v pátek 19.5.2023 na Bagráku v Kroměříži. Zúčastnilo se ho 7 posádek základních škol a 2 posádky středních škol. Akce proběhla za podpory Zlínského kraje, Města Kroměříž, Obce Kvasice. Navzdory studenému počasí si snad všichni zúčastnění sportovní dopoledne užili a předvedli skvělé výkony. V kategorii Základní školy 6.-7. ročník zvítězila posádka Jan Amos Komenský, v kategorii Základní školy 8.-9. ročník posádka Svobodníci - obě ze Základní školy Komenského v Kroměříži. V kategorii středních škol pak na první stupínek vystoupili Lavutaris z Obchodní Akademie Kroměříž. Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se společně na další ročník. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě akce podíleli - členům spolku KOTVY Kvasice a také Petru Zakopalovi ZAKI-SPORT.

Vytvořte si webové stránky zdarma!