Dračí lodě

Dračím  lodím  se  věnujeme  nejen  s dospělou  posádkou, ale  také  v rámci  vodáckého kroužku  s našimi juniory.  Tréninky v tělocvičně a posilovně kombinujeme s tréninky na vodě. Bohužel  nám od loňského jara vše komplikuje koronavirová pandemie. Vzhledem k opatřením, která byla po letním rozvolnění opět zavedena, jsme byli nuceni vrátit se k individuálním tréninkům. Tento stav přetrval až do jara letošního roku, kdy se zdá, že pandemie i opatření ustupují. 

 Závodní sezóna se v loňském roce velmi zúžila. Nejvíce se nařízení dotkla dětí a juniorů. Všechny závody pro tuto věkovou kategorii byly zrušeny. Po částečném uvolnění opatření se mohly konat některé z plánovaných akcí, přestože zpočátku nestandardním způsobem - s omezeným počtem posádek a s vyloučením veřejnosti. V roce 2020 jsme se zúčastnili celkem pěti závodů a halového závodu v Brně. Vybojovali jsme v nich 4x zlato, 3x stříbro a 1x bronzový stupínek. Účastnili jsme se také seriálu závodů Brněnský drak, kde jsme skončili na 4. místě. 

Pro letošní rok napjatě očekáváme, jak se situace kolem sportu a pořádání sportovních akcí bude dále vyvíjet a těšíme se na slunečné dny s pádlem v ruce.